Luật - Pháp lý

Đà Nẵng: Kiểm tra 150 khu đất, dự án chậm triển khai

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết, đến nay, đơn vị đã kiểm tra 150 dự án chậm triển khai và khu đất chậm đưa vào sử dụng trên địa bàn thành phố.

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, các khu đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa là vi phạm quy định của luật này. 

Sở này đã buộc các chủ đầu tư phải gia hạn tiến độ sử dụng đất trong 24 tháng để tiếp tục triển khai dự án và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này.

Tính đến nay, đã xác định tổng số tiền mà các chủ đầu tư phải nộp trong thời gian được gia hạn là 267,7 tỷ đồng và các chủ đầu tư đã nộp vào ngân sách là 176,8 tỷ đồng. Trong thời gian đến, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục kiểm tra, rà soát và đề xuất xử lý các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng và các trường hợp sử dụng đất chậm tiến độ.

 

Nam Phong

Theo Nhịp sống kinh tế