Chính Sách - Thông Tin Quy Hoạch

Quảng Nam: Duyệt quy hoạch xây khu du lịch biển cao cấp gần 8ha

Khu đô thị này có phía Bắc giáp TP.Đà Nẵng, phía Nam giáp dự án của Công ty Quê Việt Quảng Nam.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu du lịch biển cao cấp tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.
Theo phê duyệt, Khu du lịch biển cao cấp tại Điện Ngọc có quy mô khoảng 79.764m2. Phía Bắc giáp TP.Đà Nẵng, phía Nam giáp dự án của Công ty Quê Việt Quảng Nam, phía Đông giáp vệt 50 m cây xanh phía biển Đông và phía Tây giáp vệt 20 m cây xanh đường ĐT.603B.
Để xây dựng dự án, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam ủy quyền cho giám đốc Sở Xây dựng quyết định điều chỉnh cục bộ các nội dung liên quan đến hạ tầng kỹ thuật và diện tích các hạng mục công trình so với hồ sơ quy hoạch được duyệt đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và mật độ xây dựng chung đã duyệt; không ảnh hưởng lớn đến tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan quy hoạch và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung điều chỉnh.
Theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát Công ty Cổ phần MBLand Tonkin thực hiện công tác quản lý, đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt. 


VẠN XUÂN

bizlive.vn