Tài Chính - Chứng Khoán

Techcombank báo lãi hơn 7 nghìn tỷ đồng, thu nhập nhân viên 33 triệu đồng/tháng

Ngân hàng Techcombank vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm với doanh thu và lợi nhuận đều tăng ấn tượng.

Trong quý 3, ngân hàng này đạt 6.272 tỷ đồng doanh thu, lũy kế từ đầu năm đạt 18.139 tỷ đồng, tăng 16% so với 9 tháng đầu năm 2018.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 là 2.582 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm Techcombank đạt 7.107 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Tính đến 30/09/2019, Techcombank có 10.729 nhân viên, tăng thêm 1.000 nhân viên so với thời điểm đầu năm. Điều này trái ngược với một số ngân hàng TMCP như VPBank đang ra sức cắt giảm nhân sự để giảm chi phí nhân viên.

Việc tuyển dụng thêm 1 nghìn nhân viên từ đầu năm là nguyên nhân khiến chi phí lương và chi phí liên quan tăng gần 1.000 tỷ đồng lên 3.015 tỷ đồng. Tính trung bình, mỗi nhân viên của Techcombank có mức lương bình quân 28 triệu đồng/tháng (cùng kỳ năm ngoái là 23 triệu đồng/người/tháng).

Nếu tính các khoản phụ cấp và thu nhập khác, thu nhập bình quân mỗi tháng của nhân viên Techcombank trong 9 tháng qua là 33 triệu đồng/tháng (cùng kỳ năm ngoái là 27 triệu đồng/tháng).

Techcombank cũng đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng trong 9 tháng đầu năm với tổng mức cho vay lên đến hơn 205 nghìn tỷ đồng, tăng tới 28% so với đầu năm. Trong đó, 96,63% là nợ nhóm 1. Nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) chiếm tỷ lệ 1,06%.

Ngân hàng đã trích lập dự phòng rủi ro cho vay khách hàng 2.855 tỷ đồng, tăng 500 tỷ đồng so với đầu năm.

HĐQT và BKS của Techcombank.


Ngân Giang

infonet.vn